ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

 
KK08707975XX
KK06307953XX
KK06572763XX
KK09368445XX
KK08552308XX
KK06463119XX
KK08955433XX
KK06120568XX
KK08317802XX
KK06124329XX
KK09323243XX
KK08988533XX
KK08130403XX
KK09618609XX
KK08951255XX
KK08210291XX
KK08482174XX
KK06391989XX
KK09300638XX
KK09649276XX
KK09911644XX
KK09464246XX
KK08606675XX
KK08016907XX
KK09317999XX
KK08216488XX
KK09919296XX
KK09284751XX
KK08768264XX
KK08867065XX

""รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน เวลา 22.00 น.""

    ***ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.***

  (ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)