ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี 100 cr.

ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.

KK06492579XX
KK09012115XX
KK08210291XX
KK09327231XX
KK08987780XX
KK06420628XX
KK08325357XX
KK08219846XX
KK09713644XX
KK06605626XX

KK09805616XX
KK09099056XX
KK09301084XX
KK08621578XX
KK06207365XX
KK08169882XX
KK06257402XX
KK09355876XX
KK09821477XX
KK06378617XX

KK06554817XX
KK09373062XX
KK09700492XX
KK08219995XX
KK09559149XX
KK06308679XX
KK08178311XX
KK08542584XX
KK09225029XX
KK09613996XX

""รบกวนคุณลูกค้ามาแจ้งรับเครดิตก่อน เวลา 22.00 น.""

***ประกาศผลครั้งต่อไป 18.00 น.***

(ก่อนรับเครดิตคุณลูกค้าต้องมียอดไม่เกิน 5 เครดิตนะคะ)